Skanssi logo

Ansvarighet

En av Skanssis viktigaste värderingar är ansvar. Vi visar andra en modell i hållbara val och ekologiskt tänkande. Vi tänker på saker och ting på lång sikt och strävar alltid efter att agera för vårt samhälle och vår miljös bästa.

 • Muuttuneet liikennejärjestelyt kellariparkissa ajalla 3.6.-30.6.2024 ylläpitokorjauksien vuoksi. Noudatathan erityistä varovaisuutta ja pidät ajonopeuden matalana pysäköintialueilla liikkuessasi.

Ekologiska åtgärder

 • Koldioxidavtrycket

  Koldioxidavtrycket har minskat med 90 % (2011–2021)

 • Grön el

  Skanssi använder 100 % certifierad, grön el.

 • Geoenergi

  Med införandet av geoenergi är de årliga koldioxidutsläppen 90 % lägre.

 • Minska konsumtionen

  Vatten- och avloppsförbrukningen har minskat och vi har sparat ca 1,5 liter per kundbesök (2010-2020).

 • Självförsörjande

  Sedan 2019 har Skanssi varit nästan självförsörjande på energi.

 • Solpaneler

  Skanssi har 600m2 solpaneler som täcker det årliga energibehovet för Skanssis reklamlampor.

 • Bin

  Bin är en viktig del av ett fungerande ekosystem. Skanssi har en egen bikoloni, från vilken vi även får Skanssi-honung.

 • Avfalls utnyttjandegraden

  Avfalls utnyttjandegraden är 100 %.

 • Energiförbrukningen

  Energiförbrukningen har minskat med 34 % sedan 2010, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för ca 260 småhus.

Bikuporna på Skanssis tak producerar honung

Bigården är en del av Skanssis ekologiska verksamhet. Binas betydelse för världens livsmedelsproduktion är så betydande att det är viktigt att få denna historia fram i ljuset.

På köpcentrets tak finns tre bisamhällen som sköter pollineringen av växterna i omgivningen. Biodlaren Panu Kuusikko tar hand om bina. Honungsskörden samlas alltid in i augusti och konserveras. Skanssi honung säljs inte, men det kan du få från t.ex. Skanssis olika tävlingar.

Bikupornas vackra utseende har skapats i samarbete med Virtanen Färgfabrik och Åbo Sunnuntaimalari. Bonen ligger nära ingången till fjärde våningen i östra parkeringshuset.

BREEAM In Use – miljöcertifikat

Skanssi har erhållit det internationellt betydelsefulla BREEAM In-Use miljöcertifikatet med bästa möjliga klassificering Outstanding, first class. Att erhålla certifikatet med högsta möjliga betyg kräver ett extremt starkt engagemang för en kontinuerlig hållbar utveckling inom underhåll och utveckling av fastigheten.

I certifieringsprocessen utvärderades två enheter separat ur ansvarsperspektivet: själva fastigheten (Asset Performance) och dess underhåll, samt relaterade metoder (Management Performance). Kauppakeskus Skanssi fick betyget förstklassigt (Outstanding) i fastighetssektionerna och mycket bra (Utmärkt) i underhållssektionerna. Skanssi är det första köpcentret i Finland som har uppnått nivån BREEAM In-Use Outstanding.

Skanssis miljöåtgärder stöder också Åbos stadsstrategi, som har definierat uppnåendet av koldioxidneutralitet till 2029.

Kontinuerligt arbete med att ta hänsyn till miljön

 1. Konsumenter väljer allt oftare inköpsställe utifrån ansvar. Skanssis flera certifikat bevisar köpcentrets engagemang för hållbar utveckling.

  Skanssi är det första köpcentret i Finland som får det internationellt betydelsefulla miljöcertifikatet BREEAM In-Use med bästa utmärkande betyg 2022. För att få bästa möjliga betyg krävs ett extremt starkt engagemang för en kontinuerlig hållbar utveckling inom underhåll och utveckling av fastigheten. För att få BREEAM In-Use-certifikatet har företaget åtagit sig att utveckla sin energieffektivitet, ständigt övervaka energianvändningen och reagera omedelbart på problem.

  Skanssi är det enda köpcentret i Europa med tre LEED-miljöklassningar. Endast två köpcentrum har certifikat på platinanivå i Europa. Skanssi är det första köpcentret i Europa som har inte bara platina utan även LEED-certifiering under byggnationen.

  • 2022 Skanssi fick BREEAM In-Use med bästa utmärkande betyg

  • 2017 fick Skanssi LEED-klassificering på platinanivå under drift

  • 2012 fick Skanssi LEED-klassificering på guldnivå under drift

  • 2010 Skanssi fick LEED-klassning under byggnationen

 2. Skanssi har Europas största geoenergilösning för ett köpcentrum. Övergången till geoenergi är en del av köpcentrum Skanssis långsiktiga ansvarsarbete. Geoenergi ersätter den energi som produceras av fjärrvärme och fjärrkyla som används av köpcentret. I geoenergilösningen tas köpcentrets kyla och värme från köpcentrumfastighetens egen berggrund med hjälp av 112 geobrunnar. Energiproduktionen är för närvarande nästan helt koldioxidneutral. Den minskning av utsläppen som lösningen medför motsvarar de årliga koldioxidutsläppen som orsakas av cirka 450 personbilar. Det skulle behövas cirka 230 hektar skog för att binda motsvarande mängd utsläpp.

  Skanssi var det första köpcentret i Finland som använde solenergi. Solpanelerna som installeras på köpcentrets tak täcker redan 600 kvadratmeter takyta och producerar cirka 60 MWh el per år. Energin som produceras av panelerna täcker det årliga energibehovet för Skanssis reklamlampor. Sedan 2019 har Skanssi varit nästan självförsörjande på energi.

 3. Alla är välkomna på Skanssi. Vi är öppna för alla – även husdjur.

  Hur betjänar vi vårt samhälle?

  • Köpcentrumpromenader varje fredag ​​för seniorer

  • Aktiviteter i Skappeli alla vardagar för barnfamiljer

  • Det finns plats för unga i Åbo stads Nuokkari

  • För personalen i den trygga arbetsgemenskapen

  • För den ansvariga partnerns intressenter.