Skanssi logo

Återvinningsstationer

På Skanssi köpcentrum är återvinning en naturlig del av våra ekologiska värden

Sorteringsavfallskorgar

På köpcentrumets gångar finns återvinningskorgar där man kan själv sortera matavfall, insamlingspapper och energiavfall.

Flaskåtervinning

Flaskor och burkar kan man återlämna till flaskåtervinningsautomater som finns vid östra ändan på första våningen i närheten av butiken Raw Organic och Apoteket. Flaskkvitton kan man lösa in på K-Citymarket och på Alko.

Återvinningsstation

Det finns en Rinki-ekostation bredvid Neste Express utanför köpcentrumet i östra ändan. På stationen kan man lämna för återvinning:

  • glasförpackningar

  • metall

  • kartongförpackningar

  • plastförpackningar

  • papper

  • batterier

  • rena och hela kläder i UFFs och Räddningsarméns insamlingslåda

Emmy

Till Emmy-märkeskläders insamlingspunkt kan du lämna in dina kläder för försäljning på Emmys nätbutik.

Insamlingspunkten finns i källarparkering ingång vid rulltrappa nära Tokmanni. Läs mer om Emmy >