Skanssi logo
Plan Tyttöjen päivä
Uutiset

Planin tyttöjen päivän kampanja

11.10.2023

Kansainvälinen tyttöjen päivä on 11.10. Kauppakeskus Skanssi on mukana Planin tyttöjen päivän kampanjassa.

Urheilu on tyttöjen oikeus. Se auttaa tyttöjä tavoittelemaan unelmiaan ja muuttamaan maailmaa.

Vaikka tasa-arvon eteen on saavutettu paljon, joutuu suuri osa tytöistä yhä kokemaan vähättelyä, lannistamista ja pienentämistä.

Sanoilla on merkitystä. Kannustaminen vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten tunteisiin. kannustavat sanat rakentavat myönteistä minäkuvaa, turvallisuutta ja uskoa itseen. Tämä pätee niin tyttöihin Suomessa kuin Planin ohjelmamaissa.

Tänä tyttöjen päivänä kannustamme kaikkia tyttöjä tavoittelemaan unelmiaan, vapaana vähättelystä ja syrjinnästä. Tyttöjen puolella, myös urheilussa!

Tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet harrastaa urheilua, koska ahtaat sosiaaliset normit rajoittavat tyttöjen elämää. Monessa kulttuurissa fyysisiä lajeja ei pidetä tytöille sopivina. Sukupuolittunut häirintä ja hyväksikäyttö ovat urheilun globaaleja ongelmia.

Plan tukee tyttöjen urheilua ympäri maailmaa. Joukkueissaan tytöt saavat tietoa oikeuksistaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Harrastus auttaa tyttöjä pysymään koulussa sekä välttämään liian varhaisen raskauden ja avioliiton. Se myös parantaa heidän itseluottamustaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Samalla tyttöjen asema vahvistuu, kun yhteisöt näkevät tyttöjen kyvyt ja mahdollisuudet uudella tavalla.

Kriisien keskellä ja pakolaisleireillä urheiluharrastus tuo iloa, jatkuvuutta ja psykologista turvaa trauman kokeneille tytöille.

Miten Plan tukee tyttöjen urheilua?

Plan tukee tyttöjen urheilua Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Harrastuksen ohessa tytöt oppivat oikeuksistaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Monessa maassa jalkapallohankkeet ovat osa Planin Champions of Change -toimintaa, joka torjuu teiniraskauksia ja lapsiavioliittoja muuttamalla tyttöjen ja poikien asenteita. Pojat ja miehet ovat tärkeässä roolissa edistämässä muutosta yhdessä tyttöjen kanssa.

Plan järjestää tytöille myös itsepuolustuskoulutusta. Tytöt oppivat urheiluharrastuksen ohessa oman kehonsa koskemattomuudesta, ja heidän itsevarmuutensa vahvistuu.

Tyttösponssien avulla Plan:

• tuemme tyttöjä harrastamaan joukkueurheilua, joka parantaa heidän terveyttään, itsetuntoaan ja yhteistyötaitojaan

• järjestämme urheilutapahtumia, joissa tytöt ja pojat voivat pelata yhdessä ja oppivat samalla oikeuksistaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä

• puramme haitallisia sukupuolinormeja, jotka rajoittavat nuoria harrastamasta haluamaansa urheilua

• ehkäisemme lapsiavioliittoja ja varhaisia raskauksia ja tuemme tyttöjä jatkamaan koulunkäyntiä, jolloin heillä on mahdollisuus urheilla yhdessä muiden nuorten kanssa.

 Näin urheilun epätasa-arvo näkyy globaalisti:

 Monissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa tytöt eivät voi harrastaa vapaasti urheilua, koska lajeja ei pidetä tytöille sopivina. Esimerkiksi Intiassa alle 30 % tytöistä ja naisista harrastaa urheilua.

  Tyttöjen ja naisten riski kokea väkivaltaa, häirintää ja seksuaalista hyväksikäyttöä urheilun parissa on korkea. Globaalisti joka viides naisurheilija on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä urheillessaan lapsena.

  Pelaamiseen ja urheiluun sopivia julkisia paikkoja pidetään monessa Afrikan maassa poikien ja miesten alueena, ja niillä liikkuvat tytöt kohtaavat usein häirintää. Vanhemmat saattavat estää tyttöjä urheilemasta, koska pelkäävät näiden turvallisuuden puolesta.

  Liikuntavarusteiden, turvallisten vessojen ja kuukautissuojien puute estää tyttöjä liikkumasta monessa matalan tulotason maassa.

  Koulun ulkopuolelle putoavat tytöt eivät pääse osallistumaan koululiikuntaan tai koulun harrastuskerhoihin. Koulutie katkeaa usein köyhyyden, lapsiavioliiton tai varhaisen raskauden seurauksena.

Näin urheilun epätasa-arvo näkyy Suomessa: 

  Naiset ovat aliedustettuja urheilun johtotehtävissä ja valmentajina.

 Naisten ja tyttöjen palkkatasot ja palkkiot ovat alhaisempia kuin miesten.

  Urheilussa esiintyy edelleen paljon seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Naiset kokevat ja havaitsevat kilpaurheilussa selvästi miehiä enemmän seksuaalista ja sukupuolittunutta häirintää.

  Naisilta ja tytöiltä vaaditaan edelleen paljastavia kisa-asuja.

  Pojat ja miehet liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt ja naiset.

  Pojat ja miehet kilpailevat keskimäärin korkeammalla tasolla kuin tytöt ja naiset.

 Lue lisää: plan.fi @plansuomi

Ota kuva ihanasta itsestäsi!

Olet ehkä huomannut Kauppakeskus Skanssin naisten sekä yleisissä wc-tiloissa Planin tyttöjenpäivän kampanjatarroja. Ota kuva itsestäsi tai kaveriporukassa. Ole ylpeä itsestäsi - olet upea! #tyttöjenpäivä

Plan Tyttöjen päivän tarrat wc-tilojen peleissä lokakuun loppuun asti.